Hits: 283

เรื่องย่อ : 2012 | วันสิ้นโลก (2009)

หนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังอเมริกันแนวหายนะและวันสิ้นโลก การทำนายเป็นสิ่งที่ 2012 วันสิ้นโลก อยู่คู่กับมนุษย์มานาน โดยเฉพาะการพยากรณ์และการทำนายภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือดวงดาว แต่ที่น่าตื่นเต้นและดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงที่สุดคือสิ่งที่ชาวเผ่ามายันได้ทำนายทายทักเอาไว้หลายศตวรรษมาแล้ว ชาวเผ่ามายันมีความเชื่อและคำทำนายไว้ว่าวันที่โลกจะดับสูญคือวันที่ 21 ธันวาคม 2012 ซึ่งตามวัน และปี พ.ศ. นี้ได้ปรากฎอยู่เป็นวันสุดท้ายในปฏิทินของชาวเผ่ามายัน!!

2012 | วันสิ้นโลก (2009)

แสดงความคิดเห็น