Hits: 76

เรื่องย่อ : Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1

เล่าเรื่องราวของการกำเนิดอารยธรรมและรัฐชาติในยุคอันไกลโพ้น เมื่อต่างเผ่าพันธ์ุต่อสู้เพื่อเผ่าของตัวเอง ผสมผสานด้วยเรื่องความรัก ความขัดแย้ง และการปรองดองของวีรบุรุษในตำนาน ถ้านับช่วงเวลาตามท้องเรื่องของซีรีส์แล้ว อาธดัลจะเป็นซีรีส์ที่ย้อนกลับไปก่อนกาล ไปยังจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติและการเริ่มต้นก่อตั้งประเทศของเกาหลี ซึ่งนับว่าไกลที่สุดเท่าที่ซีรีส์เกาหลีเคยเดินทางไปถึง

ซีรีย์ Arthdal Chronicles
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 1-18
คุณกำลังรับชม.. Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 2
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 3
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 4
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 5
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 6
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 7
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 8
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 9
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 10
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 11
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 12
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 13
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 14
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 15
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 16
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 17
Arthdal Chronicles | อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ (2019) Season 1 EP 18

แสดงความคิดเห็น