Hits: 188

เรื่องย่อ : Bang Rajan 1 | บางระจัน 1 (2000)

ก่อนการล่มสลายของเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยอยุธยาบางระจันวาดตำนานของหมู่บ้านนักสู้ที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญจากกองทัพพม่า โดยไม่มีการสนับสนุนจากกองทัพหลวงชาวบ้านขับไล่ชาวพม่าที่บุกรุกออกไปหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งชื่อของพวกเขากลายเป็นตำนานในช่วงเวลานั้น ในขณะที่การต่อสู้ที่ตามมาแต่ละครั้งจะรุนแรงขึ้นชาวบ้านพยายามที่จะปลอม Canon เพื่อต่อสู้กับศัตรูในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนรวมถึงผู้หญิงและเด็กตายในการต่อสู้

รวมหนัง Bang Rajan
คุณกำลังรับชม.. Bang Rajan 1 | บางระจัน 1 (2000)
Bang Rajan 2 | บางระจัน 2 (2010)

แสดงความคิดเห็น