Hits: 78

เรื่องย่อ : Chef | เชฟ เติมรสให้เต็มรถ (2014)

หัวหน้าพ่อครัวลาออกจากงานร้านอาหารประจำของเขา และซื้อรถบรรทุกเพื่อทำร้านอาหารตามความฝันด้วยความพยายามที่จะเรียกคืนความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร ในขณะที่เขาต้องการที่จะรวมความอบอุ่นของครอบครัวขึ้นมาอีกครั้ง

Chef | เชฟ เติมรสให้เต็มรถ (2014)

แสดงความคิดเห็น