Hits: 85

เรื่องย่อ : Citation | ฟ้อง (2020) บรรยายไทย

เรื่องราวของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาโท Moremi Oluwa ในขณะที่เธอพยายามจัดการกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจากอาจารย์ Lucien Nd’yara ซึ่งเป็นวิทยากรชายยอดนิยมไม่เพียง แต่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ค่อนข้างจะเน้นที่วิธีจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวในมหาวิทยาลัย

Citation | ฟ้อง (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น