Hits: 217

เรื่องย่อ : Elysium | เอลลิเซี่ยม ปลดแอกโลกอนาคต (2013)

Elysium นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคอนาคตปี 2159 เมื่อคนเราแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น อันได้แก่พวกมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าและพวกที่มีฐานะด้อยกว่า ซึ่งพวกชนชั้นสูงจะได้อยู่บนดาว Elysium ในขณะที่ชนชั้นล่างจะต้องอยู่บนดาวโลกที่เสื่อมโทรมลงมากแล้วทำให้คนชนชั้นล่างพากันเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อจะได้ไปอยู่บนดาวที่ เจริญแล้วบ้างแต่ก็ถูกโรดส์เจ้าหน้าที่รัฐบาลขัดขวางในขณะเดียวกันชายชื่อแมกซ์ผู้ทนอยู่ในสถานการณ์สิ้นไร้ความหวังแบบ นี้ไม่ไหวอีกต่อไป ก็ได้ตัดสินใจลุกขึ้นเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเองและผู้คนอีกมากมาย!

Elysium | เอลลิเซี่ยม ปลดแอกโลกอนาคต (2013)

แสดงความคิดเห็น