Hits: 116

เรื่องย่อ : King Naresuan 4 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ศึกนันทบุเรง (2011)

กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง ๓๒๐๐ ทัพม้า ๑๒๐๐๐ และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง ๒๕๒๐๐๐ โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถร่วมรบ ทั้งพระมหาอุปราชา มังจาปะโร และลักไวทำมูทหารกล้า กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามานี้

King Naresuan 4 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ศึกนันทบุเรง (2011)
รวมหนัง King Naresuan
King Naresuan 1 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1 องค์ประกันหงสา (2007)
King Naresuan 2 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ประกาศอิสรภาพ (2007)
King Naresuan 3 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ยุทธนาวี (2011)
คุณกำลังรับชม.. King Naresuan 4 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ศึกนันทบุเรง (2011)
King Naresuan 5 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี (2014)
King Naresuan 6 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 อวสานหงสา (2015)

แสดงความคิดเห็น