Hits: 42

เรื่องย่อ : King Naresuan 6 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 อวสานหงสา (2015)

ในปี พ.ศ. 2135 หลังพ่ายศึกยุทธหัตถี ฝ่ายหงสาวดีพระเจ้านันทบุเรง ทรงโทมนัสที่ต้องสูญเสียพระราชโอรส จึงมีรับสั่งให้คลอกไฟเหล่าแม่ทัพนายกอง ที่ตามเสด็จพระมหาอุปราช ให้ตายตกตามกัน ทั้งยังระบายพระโทสะไปที่ พระสุพรรณกัลยา องค์ประกัน และพระราชโอรสธิดาถึงสิ้นประชนม์ชีพ ข้าง สมเด็จพระนเรศวร นั้น มีพระราชประสงค์จะนำทัพปราบหงสาวดี ให้ราบคาบ มิให้ตกค้างเป็นเสี้ยนหนาม ครั้นมาได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ ของพระพี่นาง และพระราชนัดดาก็ยิ่งโทมนัส จึงตัดสินพระทัยยกทัพใหญ่ หมายเหยียบหงสาวดีให้ราบเป็นหน้ากลอง ในระหว่างที่เดินทางมาถึงเมืองเมาะตะมะได้จับตัว พระยาลอ ผู้สำเร็จราชการแทน ที่พระเจ้านันทบุเรง ส่งให้มาปกครองเมือง ถูก เม้ยมะนิก ราชธิดาของ ศิริสุธรรมราชา เจ้าเมืองเมาะตะมะลอบสังหาร เพื่อแก้แค้นแทนบิดา พร้อมรวบรวมชาวรามัญเพื่ออาสาขอเข้าร่วมรบพม่ากับชาวอโยยา

King Naresuan 6 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 อวสานหงสา (2015)
รวมหนัง King Naresuan
King Naresuan 1 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1 องค์ประกันหงสา (2007)
King Naresuan 2 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ประกาศอิสรภาพ (2007)
King Naresuan 3 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ยุทธนาวี (2011)
King Naresuan 4 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ศึกนันทบุเรง (2011)
King Naresuan 5 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี (2014)
คุณกำลังรับชม.. King Naresuan 6 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 6 อวสานหงสา (2015)

แสดงความคิดเห็น