Hits: 347

เรื่องย่อ : Mortal Engines | สมรภูมิล่าเมือง จักรกลมรณะ (2018)

เรื่องราว Mortal Engines อยู่ในยุคอนาคตหลายพันปีข้างหน้า เป็นโลกดิสโธเปียหลังสงครามล้างโลก เหมือนเป็นโลกใหม่ที่แผนที่โลกแตกต่างจากแผนที่โลกในปัจจุบันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ลอนดอนก็กลายเป็นแผ่นดินลอยฟ้าที่มีล้อและเครื่องกลขับเคลื่อน เมืองเล็กเมืองน้อยก็มีเคลื่อนที่อยู่กันกระจัดกระจาย หรือบ้างก็อยู่หลบ ๆ ซ่อน ๆ ตามผืนดินธรรมดา

แสดงความคิดเห็น