Hits: 30

เรื่องย่อ : Superintelligence (2020) บรรยายไทย

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ Superintelligence ที่มีมวลพลังมหาศาลทั้งหมดได้ตัดสินใจเลือกที่จะเรียนรู้ศึกษาหาค่าเฉลี่ยบางอย่างต่อชะตากรรมของโลกได้ยึดเหนี่ยวอยู่ในความสมดุล ในฐานะ A.I. เลยได้ตัดสินใจที่จะกดขี่ข่มเหงช่วยเหลือหรือพังทลายมนุษย์ชาติแครอลต้องทดลองหาความจริงว่าผู้คนควรค่ากับการช่วยเหลือชีวิต

Superintelligence (2020) บรรยายไทย

แสดงความคิดเห็น