Hits: 43

เรื่องย่อ : The Admiral Roaring Currents | ยีซุนชิน ขุนพลคลื่นคำราม (2014)

จากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่ถูกจารึกไว้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมปี 1597 พลเรือเอกยีซอนชิน (ชเวมินซิก) นำกองทัพเรือของเขาที่มีเพียงแค่ 13 ลำ สามารถเอาชนะ พลเรือเอกโทโดะ และกองทัพเรือญี่ปุ่นที่มีแสนยานุภาพกว่า 300 ลำ ด้วยการวางแผนและการอ่านทิศทางลม จนมันกลายเป็นกลยุทธที่ถูกใช้เพื่อศึกษาจนถึงปัจจุบัน

The Admiral Roaring Currents | ยีซุนชิน ขุนพลคลื่นคำราม (2014)

แสดงความคิดเห็น

Ads Left Fixed
Ads Right Fixed