Hits: 102

เรื่องย่อ : The Crimes That Bind | ใต้เงาอาชญากรรม (2020)

เรื่องราว เมื่อลูกชายถูกกล่าวหาว่าก่อคดีข่มขืนและพยายามฆ่าภรรยาเก่า อะลิเซียจึงต้องเลือกทางเดินที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล

The Crimes That Bind | ใต้เงาอาชญากรรม (2020)

แสดงความคิดเห็น