Hits: 159

เรื่องย่อ : The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1

เรื่องราวของกลุ่มนักล่าปีศาจชื่อว่า เคาน์เตอร์ ปลอมตัวเป็นพนักงานร้านขายรามยอน เพื่อทำภารกิจค้นหาและปราบเหล่าปีศาจ เรื่องราวจะครอบคลุมการต่อสู้ระหว่างวิญญาณชั่วร้ายที่ลงมายังโลกเพื่อหวังจะมีชีวิตอมตะ กับเคาน์เตอร์ ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น พลังจิตและการรักษา

ซีรีย์ The Uncanny Counter
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 1-12
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 2
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 3
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 4
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 5
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 6
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 7
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 8
คุณกำลังรับชม.. The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 9
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 10
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 11
The Uncanny Counter | เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ (2020) Season 1 EP 12

แสดงความคิดเห็น