Hits: 61

เรื่องย่อ : World Trade Center | เวิร์ลด เทรด เซนเตอร์ (2006)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 หลังจากผู้ก่อการร้ายโจมตีตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ตึกถล่มทีมกู้ภัยจากกรมตำรวจการท่าเรือ จ่า Jimeno และจอน McLoughlin จ่าของเขาถูกพบว่ามีชีวิตติดอยู่ในซากปรักหักพังในขณะที่ทีมกู้ภัยต่อสู้เพื่อช่วยพวกเขา

World Trade Center | เวิร์ลด เทรด เซนเตอร์ (2006)

แสดงความคิดเห็น